ben jij een PONG-fanaat?

Speel dan het spel en probeer zo ver mogelijk te komen!

hoe werkt het?

Ben je er klaar voor? Gebruik je muis om het flesje te bewegen.
3

inloggen

Log hier in om je resultaten op te slaan en maak kans op prijzen!

top 10

contact

Heb je vragen of opmerkingen? Vul onderstaande gegevens in en neem contact met ons op.
Je ontvangt zo spoedig mogelijk antwoord van ons.

Verplicht

Verplicht

Verplicht

Verstuurd

Borrelen met ballen!

Bitterballen cliché bij de borrel? Welnee! Je kunt er iedereen blij mee maken. Zeker als je ze combineert met een vegetarische variant of met gehaktballetjes.

Klik hier voor meer
borrelinformatie!

Say cheese!

Een kaasplank met zowel milde als pittige kaassoorten. De Franse Emmentaler en de Hollandse Doruvael zijn zacht terwijl Viking Blue en Sparwoudse extra belegen krachtig van smaak zijn. Lekker met een toefje zoete honing erbij. Met walnoten, olijven, druiven, scrocchi en stokbrood maak je de plank helemaal af.

Klik hier voor meer
borrelinformatie!

Veggie nice!

Een fantastisch idee: groentes bij de borrel! Ideaal wanneer je op de lijn let of gewoon graag gezond eet en wilt borrelen. Met een smakelijke dip erbij zul je ook de smulpapen verleiden. Het ziet er bovendien heel kleurrijk en vrolijk uit.

Klik hier voor meer
borrelinformatie!

Hapas & Tapas

Zeker, de dagen worden korter, maar met deze mediterrane hapjes haal je de zon weer even in huis. De smaken voeren je terug naar Spanje, Italië en Frankrijk. Mmm, delicioso!

Klik hier voor meer
borrelinformatie!

disclaimer

Toegang tot en gebruik van www.sparpong.nl (vanaf hier Website genoemd) is onderworpen aan de hierin genoemde bepalingen en voorwaarden en alle toepasselijke wetten. SPAR Nederland ("SPAR") kan deze bepalingen en voorwaarden van tijd tot tijd herzien door deze vermelding te updaten. Tevens is de dienst, aangeboden door deze website onderhevig aan de algemene voorwaarden van SPAR PONG. De gehele inhoud (afbeeldingen, tekst, handelsmerken, logo's, designs, productnamen) van deze website is beschermd door auteursrecht en mag niet worden verspreid, gedownload, veranderd, gewijzigd, hergebruikt, herplaatst, gereproduceerd, uitgezonden, opgevoerd, getoond of anderszins gebruikt anders dan hierin bedoeld, door enig mechanisch of elektronisch middel zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SPAR.

SPAR zal zich inspannen om nauwkeurige en bijgewerkte informatie op deze website te plaatsen, maar SPAR garandeert of claimt geen foutloosheid. Alle gebruikers stemmen ermee in dat elke toegang en elk gebruik van deze website en de inhoud ervan op uw eigen risico is. Noch SPAR, noch enige partij betrokken bij het creëren, produceren of leveren van deze website is aansprakelijk voor enige directe, incidentele, resulterende, indirecte of schadevergoedingen als gevolg van toegang, gebruik of onmogelijkheid van gebruik van deze website, of enige fouten of nalatigheid in de inhoud ervan.

SPAR geeft geen garanties of verklaringen over niet-SPAR websites waar u terecht zou kunnen komen. SPAR doet alle moeite om alleen websites te "linken" die dezelfde hoge standaarden hebben als wij. SPAR heeft echter geen controle over links van derden naar SPAR websites. Als u terechtkomt op een niet- SPAR website, begrijp dan dat deze onafhankelijk is van SPAR. SPAR kan niet de inhoud van alle websites bewaken en controleren en is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke off-site bladzijden. Verder is SPAR evenmin aansprakelijk voor de inhoud of het gebruik van de website van een derde die heeft gelinkt naar www.sparpong.nl. We hebben geen controle over de privacy praktijken van websites die naar deze website hebben gelinkt. Neem kennis van SPAR’s privacyverklaring en van het privacybeleid van enige naar deze website gelinkte website. Elke gebruiker moet zelf de voorzorgsmaatregelen nemen om internet te gebruiken zonder aanstootgevend materiaal. Linken naar off-site bladzijden is op eigen risico.

Door zijn toegang tot www.sparpong.nl verklaart elke gebruiker geen materiaal te plaatsen of door te geven dat aanstootgevend, schadelijk, onwettig, bedreigend, lasterlijk, schandaliserend, obsceen, beledigend, verachtend, opruiend, discriminerend, pornografisch of godslasterlijk is en geen materiaal dat gedrag zou kunnen zijn of aanmoedigen dat beschouwd zou kunnen worden als een strafbaar feit, wettelijk aansprakelijk kan stellen, of op enige andere wijze de wet overtreedt. SPAR behoudt zich het recht voor passende actie te ondernemen in gevallen waar SPAR-websites gebruikt worden om zulk materiaal te verspreiden.

Besef dat alle handelsmerken, logo's, designs en productnamen, al dan niet groot gedrukt of met handelsmerk symbolen verschijnend, handelsmerken zijn van SPAR, gelieerde of dochtermaatschappijen of licentiehouders of joint venture partners. Het verspreiden, downloaden, bewerken, wijzigen, hergebruiken, reproduceren, herplaatsen, doorgeven, opvoeren, vertonen of op andere wijze gebruiken van deze handelsmerken of enig ander materiaal, behalve indien hierin toegestaan, is uitdrukkelijk verboden en kan een schending zijn van wetten op auteursrecht, handelsmerken, laster of smaad, privacy en openbaarheid, en communicatieregels en bepalingen weet voorts dat SPAR actief en strijdvaardig zijn rechten op intellectueel eigendom verdedigt zo veel als de wet dit toestaat.

Alhoewel SPAR al het redelijkerwijs mogelijke in het werk zal stellen om de actie site virusvrij aan te bieden, kan zij hiervoor geen garantie geven en aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt geadviseerd alle mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie ophaalt van de website.

algemene voorwaarden

Aanbieder
Deze Campagne wordt uitgevoerd door SPAR en is een project van SPAR B.V. (hierna verder genoemd: SPAR), gevestigd te: SPAR Holding B.V., Zijlweg 18, 5145 NR Waalwijk Nederland.

De Campagne
In de maand oktober van week 40 t/m 44 gaat SPAR live met een online spel: SPAR PONG. In deze periode kunnen deelnemers vanaf maandag 1 oktober 8.00 uur het spel SPAR PONG via een actiewebsite spelen. Indien de deelnemer in de top 10 komt te staan op woensdag 31 oktober om 23.59 uur, wint hij/zij 1 van de 10 prijzen.

Looptijd
Deze Campagne loopt van maandag 1 oktober 8.00 uur tot en met woensdag 31 oktober, 23.59 uur. Deelnames buiten deze data maken geen kans op de te winnen prijzen.

Deelname aan de Campagne
Op www.sparpong.nl kunt u meespelen. Deelname aan de Campagne om kans te maken op de te winnen prijzen bestaat uit twee stappen:

1. Speel SPAR PONG en probeer zo ver mogelijk te komen.

2. Vul alle verplichte velden in (naam en e-mail) of log in met Facebook. Ga akkoord met de algemene voorwaarden en bevestig uw persoonlijk account door te klikken op de knop ‘VERSTUUR’ .

Door deel te nemen aan deze Campagne verleen je SPAR toestemming om je persoonlijke e-mailadres bij mogelijke promotionele activiteiten rondom deze campagne te gebruiken.

Deelname aan de Actie is gratis.

Bij Deelname aan de Actie verleent u toestemming om uw volledige naam te gebruiken in de top 10 (indien u in de top 10 komt te staan).

Iedere natuurlijke persoon boven de 18 jaar, wonend in Nederland, mag deelnemen aan deze Campagne.

Prijsuitreiking
Na de Campagne worden de winnaars bekend gemaakt door middel van een persoonlijk bericht via e-mail of per persoonlijke mail (afhankelijk Facebook login of per e-mailadres). De winnaars worden uiterlijk twee weken na afloop van de Campagne bekend gemaakt. Een kans op het winnen van één van de prijzen is uitgesloten voor projectteamleden van SPAR, alsmede eenieder die op enige wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Campagne.

Prijzen (voor een deelnemer, woonachtig in Nederland): De 10 deelnemers die op woensdag 31 oktober om 23.59 uur in de top 10 staan winnen een SPAR cadeaukaart. De winnaars winnen het volgende:

#1 wint een SPAR-cadeaukaart t.w.v. €75,-
#2 wint een SPAR-cadeaukaart t.w.v. €50,-
#3 wint een SPAR-cadeaukaart t.w.v. €20,-
#4 t/m #10 wint een SPAR-cadeaukaart t.w.v. €10,-


Algemene gedragsregels
U mag de Campagne niet gebruiken voor het uiten van politieke of religieuze ideeën. De uitingen van deelnemers mogen niet kwetsend, beledigend, obsceen, kwellend, haatdragend, aanstotelijk, onzedelijk, gewelddadig, seksueel getint, racistisch, smadelijk, lasterlijk, discriminerend of anderszins in strijd met de goede smaak of fatsoen zijn.

Deelname aan de Campagne mogen SPAR, of enig ander gelieerde organisaties op geen enkele wijze schaden.

U mag geen wormen, virussen of andere schadelijk software op de Campagnepagina’s plaatsen. Ook het verspreiden van software via de Campagne en het plaatsen van hyperlinks naar andere sites is niet toegestaan.

U kunt geen enkel recht ontlenen aan uw deelname aan de Campagne en hebt geen recht op enige vergoeding of andere vorm van compensatie voor u inzendingen en/of deelname aan de Campagne.

De organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde deelnemers en inzendingen direct van deelname aan de Actie uit te sluiten, indien deze naar het oordeel van SPAR in strijd zijn met een van de hiervoor omschreven voorschriften en/of anderszins in strijd wordt gehandeld met deze actievoorwaarden, of bij verdenking van fraude.

SPAR bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Contactformulier: Max. 8 weken

Deelname gegevens in de top 10 (naam): Max. 8 weken

Deelname gegevens campagne (naam + e-mailadres): Max. 8 weken

Indien de bewaartermijn van persoonsgegevens is verstreken en/of de gegevens zijn niet meer noodzakelijk voor het doel, dan worden de gegevens vernietigd.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om de registratie van de deelnemers aan de Campagne te beheren en/of om u te informeren over toekomstige acties, mits dit aangegeven is op de actiewebsite. De door ons te verzamelen gegevens worden niet aan derden verstrekt of anderszins verwerkt.

U heeft het recht om uw bij SPAR Nederland opgeslagen gegevens op te vragen. Tevens hebt u het recht om deze gegevens te wijzigen of eventueel te (laten) verwijderen. U kunt van deze rechten gebruik maken via een eenvoudige aanvraag gericht aan de afdeling SPAR Marketing, door een e-mail te versturen naar: actie@despar.nl.

Overige
SPAR is niet verantwoordelijk voor fouten of onvolledigheden in het hiervoor bedoelde opgegeven adres, dan wel voor verliezen, vertragingen of defecten veroorzaakt door de postbezorging of andere meewerkende partijen. SPAR draagt tevens geen enkele verantwoordelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard ook, voortvloeiende uit de handeling of het verzenden van de op grond van de Actie toegekende prijzen. SPAR zal de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en uitsluitend gebruikt voor de uitvoer van deze Actie.

De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of anderszins.

SPAR is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van de prijzen.

De prijs heeft een levertijd van maximaal 2 weken.

Over de uitslag van deze Campagne is geen correspondentie mogelijk.

Deelnemers die naar het redelijk oordeel van SPAR misbruik maken van de Campagne kunnen van deelname worden uitgesloten.

SPAR is niet verantwoordelijk voor het niet of niet juist functioneren van de website of applicatie.

Op deze Campagne is lokaal recht van toepassing.

SPAR behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen of te beëindigen op ieder moment of om de wedstrijd definitief te annuleren.

De algemene voorwaarden zijn beschikbaar op: www.sparpong.nl

Heeft u een vraag, opmerking of klacht naar aanleiding van deze Campagne, neem dan contact op met SPAR middels het contactformulier op www.sparpong.nl of door een e-mail te versturen naar: actie@despar.nl, onder vermelding van de Campagne ‘SPAR PONG’.

SPAR zal zich naar beste inspannen om eventuele klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk binnen twee weken af te handelen. Door deelname aan de Campagne verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande Actievoorwaarden.

prijzen

Maak kans op 1 van de 10 SPAR-cadeaukaarten door in de top 10 te komen! Wat win je:#1 wint een SPAR-cadeaukaart t.w.v. €75,-
#2 wint een SPAR-cadeaukaart t.w.v. €50,-
#3 wint een SPAR-cadeaukaart t.w.v. €20,-
#4 t/m #10 wint een SPAR-cadeaukaart t.w.v. €10,-
Succes!
De spar-pong game is niet te spelen vanuit deze positie, draai je device!